X-HÍREK - Érdekes Hírek, Történetek, Bizonyítékok, Elméletek, Technológiák, Asztrológia, Jövőképek


Keresés:

- Online (Friss)
 A Szaturnusz gyűrűi
Tér és idő
Földsúroló kisbolygók veszélyei
SETI - Földönkívüli Intelligens Élet Kutatás
Mágneses tér egy exobolygó körül
Energiatermelés a csillagokban
A Jupiter
Rejtélyes üzenetek

- Dossziék
 Világegyetem változása
Karsait gömbvillám üldözte

- Akták
 Mi a Marfa-fény
Az időzár
Már kapható a repülő csészealj

- Érdekeségek
 Tudat kérdése
Gömbvillám és a víz

- Tudomány
 Földönkívüli fajok
A sötét anyag

- X. Projektek
 Intelligens plazmagömbök
Röviden a parapszichológiáról

X-HÍREK
NONPROFIT ONLINE INTERNET MAGAZIN
Érdekes Hírek, Történetek, Bizonyítékok, Elméletek, Technológiák, Asztrológia, Jövőképek...


Nostradamus próféciái

Lángok, tüzes fekete pokoli füst – az évezred kapujában

I.97

Negyvenöt fokon fog lángolni az ég,

Közeledik a tűz a nagy, új városhoz.

Hirtelen nagy láng szökik fel szétszórtan,

Amikor tanúbizonyságát vehetik a normannoknak…

New York a 40. és a 45. szélességi fok között fekszik, a neve új várost jelent.

A normannok? Egyenlőre nem tudhatjuk.

X.72

Ezerkilencszázkilencvenkilencben, a hetedik hónapban eljövend az égből a rémület nagy királya. Új életre kelti a mongolok nagy királyát. Akkor és előtte a Mars uralkodik.

Nostredamus elnézte? Két évvel? Mongolok? Vagyis Ázsiából jövend a veszedelem?

A Mars uralma a háborús viszonyokra utal.

X.89

Tégla helyett márványból a falak. Ötvenhét békés esztendő.

Öröm az embereknek, megújult vízvezetékek.

Egészséges, nagy gyümölcsök, öröm, mézédes idők.

Ötvenhét… meg 1945=2002.

Vége lenne a „nagy gyümölcsök, mézédes idők”-nek?

Michael de Nostredame (Nostradamus) 1503 – 1566. Orvos, az okkultista mágia kutatója és ismerője. Feltehetően igen korán érzékelhette magán a prófétai előrelátás különös felvillanásait. Életművét Próféciák-című könyveiben foglalta össze, melyeknek tartalmát az ő korától a világ végéig terjedő időre vonatkozó jövendölések határozták meg. Tíz könyvet írt, mindegyikben száz – összesen ezer – négysoros verssel.

Ha olyan ember munkáit akarjuk értékelni, aki azt állítja magáról, hogy profetikus ereje van, lényeges dolog tudni a neki tulajdonítottak közül, melyek valójában az ő írásai… Nostradamust különösen sokszor hamisították évszázadokon át, ami talán megmagyarázza, miért oly méltatlanul rossz a híre…

Marad vele kapcsolatban a probléma: próféta volt-e ez az ember vagy csaló. Hitt abban, hogy bizonyos erők birtokában van, okkal hisszük azonban, hogy ezeknek nem tudott parancsolni. Az olvasónak kell eldöntenie, hihet-e a jóslatokban, s vajon egy több mint négyszáz év előtt élt ember bepillanthatott-e a jövőbeni eseményekbe…

Erika Cheetham


Új háború, vagy a régi folytatódik?


Szeptember 11-én, kedden délután ugyanúgy értem haza, mint a normális napokon. Aztán döbbenet. Tizenöt-húsz tévécsatornán: ugyanazok a rémisztő képek. Mozdulatlan metropoliszok, bennük lassan terülő, betonsűrűségű füstoszlop. Órák teltek el, mire eljutott a tudatomig, hogy mi történhetett. Először úgy tűnt, valami új film-szuperprodukció. Vagy az Armageddon című filmből játszanak be jeleneteket? Minden csatornán???

De nem. Nem meteorit-törmelékek égetik át a felhőkarcolókat, hanem utasszállító repülőgépek, bombaként. Legalább ötvenszer hallgattam végig ugyanazt a szörnyű mondatot, mese nem volt. El kellett hinnem. Felhívtam pár közeli ismerőst, barátot, kollégát, de csak hápogtunk. Nem kommunikáció zajlott a telefonban, inkább sopánkodás, jajveszékelés. Reggel – mint a kollégáim és sok-sok gyerek – én is kialvatlanul, zavartan értem be az iskolába. Csak bambán néztünk egymásra, kíváncsiak voltunk, ki mit mond, megkíséreltük értelmezni az értelmezhetetlent.

Hát, valóban, a történelemből kitörölhetetlen (a tegnapi) dátum. 2001. szeptember 11. Iszonyú kimondani, de most kezdődött el a 21. század, a III. évezred.

Az őskor–ókor váltás idejét nem lehet pontosan meghatározni, talán Kr.e. 8000, amikor a nagy folyóvölgyekben, az úgynevezett „termékeny félhold” területén kialakult a korai mezőgazdasági és kézműves termelés, fölépültek az első (nem mai értelemben vett) városok, például Jerikó, Petra; öntözőrendszereket alakított ki az ott élő emberközösség; kicsírázott az urbánus civilizáció. Az ókor végét hagyományosan Kr. u. 476-ra datáljuk, ekkor érte meg végét a Nyugat-Római Birodalom, hogy folytatódhasson a világtörténet – Róma jogutódjaként – Bizánccal, s a nyugat-európai zűrzavar után – szintén Róma jogutódjaként – Nagy Károly birodalmával. Természetesen nem egyik napról a másikra.

A középkor vége, a koraújkor kezdete 1492, mikor Kolombuszék átszelték az Atlanti-óceánt, s fogalmuk sem volt, hova értek. Sem az előbb fölsorolt, de főleg nem az azutáni nagy korszakhatárokban nincs egységes állásponton a történésztársadalom. Félek azonban attól, hogy Kr. u. 2001. szeptember 11-éhez, mint korszakhatárhoz nem fér majd kétség.

Hiszen előfordult-e valaha, hogy egy ilyen – arányában elenyésző (talán pár száz terrorista az egész világ ellen) – gonosz, de hatékonyan szerveződő-működő kisebbség ekkora sebet tudott ejteni a modern civilizációt képviselő nagyhatalom testén?

Mi múlt el? Mi kezdődött? Mi történt a biztonságunkkal? Szörnyű tartalmat takart szeptember 11-e előtt is a „terrorizmus” szó, de ezután mit jelent? Milyen meglepetéseket tartogatnak még a gonoszok (páran) abból a gyilkolástechnológiai eszköztárból, ami még ott van tartalékban, s lehet, hogy hozzáférhetnek. Nem felelős az a hatalom, amelyik a terroristákat elviseli, tűri?

Azóta szinte csak erről beszélgetünk, ezzel van tele a tanári szoba, erről szólnak a történelem órák, az óraközi szünetek. Volt, aki azt mondta, reméli, a hatalmas erejű világbirodalom teljes arzenálját bevetve „rendet csinál” a Földnek abban a sarkában, ahol a terroristák bujkálhatnak. Reméli, kő kövön nem marad. S a hírmagját is kiirtják a terrorizmus gondolatának is. Nem tudom, igaza van-e? Aztán, volt, aki úgy vélekedett, Amerika most megmutathatja a világnak a nagylelkűségét: nem vág vissza. Ennek a „megoldásnak” az üdvözítő erejében sem lehetünk biztosak, ez utóbbi eshetőség – azt hiszem – az álmok és a költészet szférájába tartozik. Volt olyan vélemény, mely szerint az USA-nak most fel kellene szólítania a tömegmerénylet kitervelőit: bújjanak elő rejtekükből, álljanak oda „büszkén” a Fehérház elé, adják fel magukat. Ha elég bátrak voltak megtenni azt a borzalmat, amit tettek, legyen ahhoz is bátorságuk, hogy szembenézzenek a világ közvéleményével. Így elkerülhető lenne az ellencsapás. Az USA megígérhetné, hogy nem lesz ellencsapás, ha föladják magukat a tettesek. Mindenesetre, ha nem adják föl magukat a gonosztevők, akkor Amerika azt mondhatja: az ellencsapás minden sebesültje és halottja is az ő lelküket terheli. Az ellencsapás pedig akár új világháborút is hozhat a nyakunkba. Carl Sagan ezt írta több évtizeddel ezelőtt:

„Minden gondolkodó ember retteg az atomháborútól. És minden technológiailag fejlett nemzet kénytelen készülni rá.

Mindenki tudja, hogy ez őrültség, de minden országban van rá kifogás. Szörnyű oksági lánc csapdájába estünk. A németek már a második világháború kezdetén dolgoztak a bombán, így az amerikaiak mindent megtettek azért, hogy elsőként elkészítsék. Ha az amerikaiaknak már volt, a szovjetek is rákényszerültek. Azután az angolok, franciák, kínaiak, indiaiak és pakisztánok következtek. Most már sok nemzet gyűjt atomfegyvereket. Ma már viszonylag könnyen készíthető, sőt, már lopni is lehet hasadóanyagot az atomreaktorokból. A nukleáris fegyverek csaknem háziipari termékekké váltak.

A második világháború bombáit háztömbzúzóknak nevezték. Húsz tonna TNT-töltetük egy városi háztömb lerombolására volt képes. A második világháború során a városokra dobott összes bombák robbanóereje mintegy kétmillió tonna TNT-nek felelt meg: két megatonna. Leningrád, Rotterdam, Drezda és Tokio. Ennyi halál zúgott alá az égből 1939 és 1945 között: százezer háztömbzúzó= két megatonna.

Ma két megatonna csak egyetlen hidrogénbombának felel meg. Egyetlen ilyen bomba a második világháború minden pusztító erejével egyenlő hatású, de már több tízezer nukleáris fegyverről van tudomásunk. A Szovjetunió és az Egyesült Államok rakéta és bombázó ereje körülbelül 15 ezer előre kijelölt célpontra tud robbanófejeket eljuttatni. Bolygónkon nincs már biztonságos pont!

A fegyverekben felhalmozott energia, ezek a halált hozó dzsinek csak arra várnak, hogy valaki „megdörzsölje Aladdin csodalámpáját”, és összességében jóval több, mint tízezer megatonnányi halál indul útjára.

A pusztítás ereje nem hat évre oszlik el, hanem néhány órára zsúfolódik össze: bolygónk minden családjára jut egy háztömbzúzó bomba robbanóereje: egyetlen röpke délután minden másodpercére egy-egy második világháború.”

Isten őrizzen bennünket ettől.

És volt olyan vélemény is, amit határozottan el kellett utasítani, hiszen a józanság minden ismérvének, törvényének ellentmond. Például, hogy Amerika megérdemelte, ami történt, hiszen „jogtalanul uralkodik” a világ felett. Vagy az, hogy „ki kellene irtani az iszlámokat”. Ezek gyerekes megjegyzések, alkotóik híján vannak a tisztánlátásnak, de ami nagyobb baj, akik ezt mondják, dicsőítik az agressziót azzal, hogy elfogadható cselekvő eszköznek minősítik a tömegmészárlást.

Pénteken délben az igazgatónk összehívta az iskolát. Koncentrikus körökben álltunk az udvaron, s egymás kezét fogva emlékeztünk meg az áldozatokról; s együtt gondoltunk arra, hogy a gyűlöletnek, az erőszaknak nincs helye olyan világban, amilyenben élni szeretnénk.

Most mindenki arra vár, hogy mi lesz. Mi lesz a civilizált világ válasza a barbár kihívásra?

Utoljára 1962-ben volt világháborús veszély. A kubai rakétaválság. De az nem aljas terrorakció, nem sátáni merénylet volt a világ ellen, hanem egy rosszul sikerült kísérlet az akkori biztonság garanciája: az erőegyensúly megváltoztatására. S hála Istennek – a szovjet fél józan visszakozása révén – akkor megoldódott, rendeződött a helyzet.

S most, mielőtt elkezdődne a jövő, a magam részéről azt kívánom, hogy minél előbb oszoljon el a füst, és ha halványan is, de mutatkozzon fény annak a sötét alagútnak a végén, ami a III. évezredbe röpít bennünket, túlélőket.

DÉNES GÁBOR

Forrás: www.szulo.hu/kids/k15/

>> Hozzászólás beküldése név nélkül (anonim) ehez a cikkhez <<

<-- Vissza a főlapra


>> Küld el ezt a cikket barátaidnak, ismerőseidnek! <<


Ha önnek is van esetleg Ufó élménye, története, tapasztalata, véleménye, cikke, vagy elmélete, akkor a következő címre várjuk: info@xhirek.com

>> Ufó jelentés Beküldése név nélkül (anonim) ezen a linken << A Szaturnusz gyűrűi
Tér és idő
Földsúroló kisbolygók veszélyei
SETI - Földönkívüli Intelligens Élet Kutatás
Mágneses tér egy exobolygó körül
Energiatermelés a csillagokban
A Jupiter
Rejtélyes üzenetek


<-- Vissza a főlapra


Ha önnel vagy ismerőseivel is történt valamilyen megmagyarázzhatalan jelenség, ill. paranormális észlelése, vagy élménye volt, vagy valamelyik cikkhez hozzászólása van, azt küldje el nekünk, mi pedig (akár név nélkül vagy fantázianéven) közzé tesszük...

Az ön tapasztalatának megismerésével, kiderűlhet, hogy másoknak is volt-e hasonló tapasztalata, mindez az adott cikkhez kapcsolt hozzászólásokból derülhet ki.

Az észleléseket/észrevételeket ezen email címen várjuk: info@xhirek.hu


Jogi nyilatkozat!

Tájékozztatjuk önöket, hogy a Weboldalon szereplő anyagok Bárminemű továbbközlése csak a weboldalunk forrásként való feltüntetésével, ill. magának a weboldal címének az feltüntetésével történhet.
A forrás megjelölése online formában általános hivatkozás esetén a címoldalra, konkrét cikkre vagy híradásra való hivatkozás esetén az adott hír aloldalára mutató linkkel lehetséges.
Példa: Forrás: www.xhirek.hu
Együttmüködésüket előre is köszönjük!

A weboldalon szereplő hírek, információk, más hírforrásokból, ill. részünkre beküldött anyagokból származnak, amelyek valóságtartalmát, igaz voltát nem áll módunkban elllenőrizzni, kivizsgáni, ezért a Weboldalon szerelő bárminemű Információkért nem vállalunk felelőséget, azt az olvasók, felhasználók a saját felelőségére értelmezzhetik, és közölhetik tovább!
Amennyiben személyeségi jogokat sértő, vagy egyéb jogsértő adatokat talál, azt kérjük rögtön jelentse az alábbi mail címen: info@xhirek.hu
Ez esetben a jogsértő cikk lekerül az oldalról!Impressum | Szerzői Jog | Média ajánlat

www.xhirek.hu Copyright © 2005 info@xhirek.hu